uod هيئة التدريس جامعة ديالى

محرك البحث

نشاطات السيد رئيس الجامعة

جولة مصورة في الجامعة

دخول الاعضاء

هيئة التدريس جامعة ديالى

        هيئة التدريس جامعة ديالى                                                             إحصائيات الكادر التدريسي                                                                                                            
          كادر رئاسة الجامعة التدريسي : إضغط هنا  

كلية التربية الاساسية

كلية التربية للعلوم الإنسانية

كلية التربية للعلوم الصرفة

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

 صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

 

كلية الهندسة

 

كلية العلوم

 

كلية القانون والعلوم السياسية

 

كلية الطب

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

كلية الطب البيطري

 

كلية العلوم الإسلامية

كلية الزراعة

كلية الإدارة والإقتصاد

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

 صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

 

كليةالفنون الجميلة

 

كلية التربية المقداد

 

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

عدد التدريسيون :

اعضاء هيئة التدريس

صفحات هيئة التدريس

3:45